OMGEVING

GOED VOOR MENS EN

WE HOUDEN VAN IJS

En daar willen we nog heel lang van kunnen genieten!

Wij sorteren al ons afval en zorgen dat het in de goede afvalstroom terecht komt. Alle plastics,

bakjes en restafval wordt apart ingezameld en gesorteerd. We hebben daar 3 soorten afvalbakken

voor, die alle drie op hun eigen manier verwerkt worden. 

 

Vaak krijgen we de vraag waarom we geen biologisch afbreekbare materialen gebruiken voor onze lepels en bakjes. De reden hiervoor is dat er nog geen goede afvalstroom voor deze producten is. Gevolg is dat het terecht komt in het reguliere afval en dus verbrandt wordt. Onze bakjes en plastics worden ingezameld en gerecycled. Dat is, nu nog, beter voor het milieu en de omgeving. 

Sinds kort hebben we eetbare bakjes. Een lekker en goed alternatief voor de papieren bakjes, zodat we daar minder van gaan verbruiken en dus minder afval produceren.

 

Mocht u vragen hierover hebben of opmerkingen spreek ons dan aan in de winkel of stel de vragen via info@tumtumijs.nl. We zijn ons ervan bewust dat we nog niet 100% groen zijn, we werken eraan. 

 

Fijn dat u ons helpt met het afval in de juiste bakken doen!